Stelodoryx sp.

Stelodoryx sp.
phylumclassorder
PoriferaDemospongiaePoecilosclerida