Percoidei

Go to main page

Percoidei

Grammatonotus laysanusGrammatonotus laysanusGrammatonotus macrophthalmus?Grammatonotus macrophthalmus?Grammatonotus sp.Prognathodes guyotensis
Epigonus sp.Epigonus sp.Epigonus sp.Epigonus sp.Epigonus sp.Etelis carbunculus
Etelis carbunculusEtelis carbunculusEtelis coruscansEtelis coruscansEtelis radiosusEtelis radiosus
Pristipomoides argyrogrammicusPristipomoides auricillaPristipomoides zonatusPristipomoides zonatusPristipomoides zonatusRandallichthys filamentosus
Hoplolatilus sp.Hoplolatilus sp.Hoplolatilus sp.Pristigenys refulgensPristigenys refulgensPristigenys refulgens
Hyporthodus octofasciatusHyporthodus octofasciatusHyporthodus octofasciatusOdontanthias katayamaiOdontanthias katayamaiOdontanthias katayamai
Odontanthias unimaculatusOdontanthias unimaculatusOdontanthias unimaculatus?Odontanthias n. sp.Odontanthias n. sp.Odontanthias n. sp.
Odontanthias n. sp.Plectranthias xanthomaculatus?Plectranthias xanthomaculatus?Plectranthias sp.Plectranthias sp.Plectranthias sp.
Plectranthias sp.Plectranthias sp.Plectranthias sp.Plectranthias sp.Plectranthias sp.Plectranthias sp.
Saloptia powelliSymphysanodon maunaloaeSymphysanodon maunaloaeSymphysanodon maunaloaeSymphysanodon cf. katayamaiSymphysanodon cf. katayamai